Tsahur
(Tsair - Hava)


                                                                                      Akhal-Teke colt, inbred to Omar 5 - 4, 4. to Garem 4 - 5, 5.

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

born color line dam family birthplace owner
04.02.2017 buckskin Gayaz Aykhanum Shael Stud EC Uspensky


   Tsair
black, 2009
 Makka
grey, 2004
1166 Gayaz 1150 Gayghysyz  
2883 Pampa
2820 Melana 1083 Omar
2014 Mushmula
 Aygian
bay, 2000
1185 Jasman 1115 Yasman 9
2250 Damgia
2536 Ayran 20 1083 Omar
2154 Atlasnaya
 Hava
black, 2011
 Sayvan
black, 2000
1189 Dialog 870 Garem
1764 Doka 3
2938 Sonata 1101 Turali
1856 Sudba
 Heva
black, 2005
 Gazyr 1079 Melesur
2643 Ghezerli 27
 Agiay 1301 Yakyr
2109 Aykhanum

top Write message
Message sent