Mavruz
(Mazkhar - Aviva)


                                                                                      Inbreeding to: Gazyr 2-4, Omar 4-4, Garem 5,5-5, Aykhanum 3-5

 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

born color line dam family birthplace owner
21.01.2020 chestnut Gayaz Aykhanum Shael Stud Shael Stud


measure: 159 - 178 - 20,5 (2,5)   Mazkhar
grey, 2015
 Makka
grey, 2004
1166 Gayaz 1150 Gayghysyz  
2883 Pampa
2820 Melana 1083 Omar
2014 Mushmula
 Hava
black, 2011
 Sayvan 1189 Dialog
2938 Sonata
 Heva  Gazyr
 Agiay
 Aviva
bay, 2011
 Gazyr
black, 1999
1079 Melesur 1010 Sovkhoz 2nd
2051 Sakharnaya
2643 Ghezerli 27 1083 Omar
2187 Gvozdika 13
 Akhbeli
bay, 2002
1185 Jasman 1115 Yasman 9
2250 Damgia
2109 Aykhanum 986 Derbent
1867 Feya 2nd


  Daghizprev horse next horseHimma  top Write message
Message sent