Archive  (sold and died horses)

Yashar
(Shahar - Yalama)


.


born color line dam family birthplace
01.02.2006 black Gayaz Yarum Shael Stud


   Shahar
cremello, 2001
1166 Gayaz
perlino, 1994
1150 Gayghysyz 990 Karaman  
2063 Siyagul
2883 Pampa 1048 Glazok 11
1834 Pariza
 Aida
buckskin, 1997
1301 Yakyr 1017 Yanychar
1631 Oktava
2109 Aykhanum 986 Derbent
1867 Feya 2nd
 Yalama
bay, 1997
1280 Singapur
buckskin, 1981
918 Senagat 795 Serdar
1227 Karali
1753 Gurat 721 Kaplan
1333 Sarykush
2982 Yava
bay, 1991
967 Pudok 914 Polotli
1539 Kaplya
2511 Yakshi 949 Dornazarbek
1880 Yalma


  Algianprev horse next horseGaphar  top Write message
Message sent