Shahada
(Alvan - Sharida)


.

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

born color line dam family birthplace owner
03.05.2017 bay Alvan Damgia Shael Stud Shael Stud


measure: 160 - 187 - 19,5   Alvan
bay, 1999
1057 Dorkush
bay, 1984
1063 Karasukhum 871 Ghindukush  
1543 Karasar
1843 Sabyrli 917 Sektor
1203 Kaghyz
2538 Ayta
buckskin, 1989
870 Garem 699 Gundogar
1597 Mantia 7
2097 Azalia 968 Pursat
1896 Algush
 Sharida
grey, 2001
1166 Gayaz
perlino, 1994
1150 Gayghysyz 990 Karaman
2063 Siyagul
2883 Pampa 1048 Glazok 11
1834 Pariza
2703 Dargansara
bay, 1993
1095 Polot 1010 Sovkhoz 2nd
2051 Sakharnaya
2250 Damgia 870 Garem
1488 GiakhanOffspring
2023

m. bay Shayha father - Halil

2021

m. bay Shagda father - Gaon
  Yagmarprev horse next horseShagum  top Write message
Message sent