Публикации


15.12.2013

Breeding Program - 2014


  Tsair Shael   Makka Shael   Sayvan   Oyun Shael   Khair Shael   Alvan
1 Yalama 1 Rursi 1 Hamis 1 Madar 1 Yafit 1 Maskhara
2 Heva 2 Hagada 2 Hamat 2 Adas     2 Narghiz
3 Dassi 3 Aygian 3 Jennet 3 Dalit     3 Lilit
4 Hava 4 Asiili 4 Gaykhat 4 Akhbeli     4 Ezize
5 Ruti 5 Ayelet 5 Heleney 5 Zalimat     5 Lilah
    6 Haghit 6 Garaly 6 Giagali     6 Sharida
        7 Aviva            

   назад к списку
Написать письмо
Сообщение отправлено